kimchinam

Cấu trúc Đề cương đề tài số 7 Chương 1 - Cơ sở lí luận (10- 12 trang) 1.1. Quy trình và bảng mô tả công việc của kế toán bán hàng 1.1.1. Quy trình mua hàng - đặt hàng (nêu vai trò và ý nghĩa) 1.1.2. Quy trình bán hàng - Xuất kho (nêu vai

Đề tài 7 - Thực trạng Kế toán bán hàng/ Kế toán thương mại

Cấu trúc/ Đề cương đề tài số 7:

Chương 1 - Cơ sở lí luận (10- 12 trang)

1.1. Quy trình và bảng mô tả công việc của kế toán bán hàng

1.1.1. Quy trình mua hàng - đặt hàng (nêu vai trò và ý nghĩa)

1.1.2. Quy trình bán hàng - Xuất kho (nêu vai trò và ý nghĩa)

1.2. Doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu theo thông tư 200/2014/TT-BTC (hoặc thông tư 133/2016/TT-BTC tùy thuộc vào doanh nghiệp sinh viên thực tập đang thuộc hình thức nào)

1.2.1. Thời điểm ghi nhận doanh thu

1.2.1.1. Bán hàng khi giao hàng một lần

1.2.1.2. Bán hàng khi giao hàng nhiều lần

1.2.1.3. Bán hàng trả góp

1.2.1.4. Bán hàng giao theo tiến độ (xây lắp)

1.2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu (định nghĩa, tài khoản sử dụng)

1.2.2.1. Giảm giá hàng bán

1.2.2.2. Chiết khấu thanh toán

1.2.2.3. Hàng bán bị trả lại

1.3. Hóa đơn giá trị gia tăng

1.3.1. Hóa đơn có mã và không có mã

1.3.2. Bảng kê hóa đơn mua vào

1.3.3. Bảng kê hóa đơn bán ra

1.3.4. Thời điểm xuất hóa đơn

1.4. Chứng từ khác trong bán hàng

Chương 2 - Thực trạng Kế toán bán hàng tại công ty XXX

2.1. Giới thiệu về công ty (8-10 trang)

2.1.1. Đôi nét về công ty XXX

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của phòng kế toán

2.2. Thực trạng Kế toán bán hàng tại công ty XXX (14-18 trang)

2.2.1. Quy trình bán hàng thực tế tại doanh nghiệp

2.2.2. Các nghiệp vụ phổ biến

Trình bày theo cấu trúc:

- Loại nghiệp vụ (ví dụ: nghiệp vụ bán hàng giao một lần)

+ (mỗi loai nghiệp vụ, đánh một số tiểu mục khác nhau. Ví dụ: Nghiệp vụ bán hàng giao một lần thì đánh số 2.2.2.1. Đến nghiệp vụ bán hàng giao nhiều lần thì đánh số 2.2.2.2.)

- Chứng từ sử dụng

+ Chứng từ gốc

+ Chứng từ hình thành

- Tài khoản sử dụng

- Báo cáo và/hoặc sổ sách liên quan

2.2.3. In ấn và lưu trữ

Chương 3 - Kết luận và kiến nghị (5-7 trang)

3.1. Kết luận

3.2. Kiến nghị

 

Mọi vướng mắc, vui lòng nhập vào đường link này (Bấm vào đây). Vui lòng nói rõ bạn thuộc đề tài 1.

Để xem kết quả trả lời, vui lòng bấm vào đây (Kết quả sẽ được công bố theo ngày)

Hỗ trợ viên

0962880789 ok.minhselamduoc@gmail.com