kimchinam

Với triết lý: Giáo dục không cào bằng nên Lộ trình bài giảng môn Excel cơ bản là phần nội dung dành riêng cho sinh viên được bản thân tôi - Hoàng Văn Thinh thiết kế cho các bạn sinh viên theo học. Nội dung và cách thức đào tạo hoàn toàn khác so với những khung chương trình cơ bản khác.

Với triết lý: Giáo dục không cào bằng nên Lộ trình bài giảng môn Excel cơ bản là phần nội dung dành riêng cho sinh viên được bản thân tôi - Hoàng Văn Thinh thiết kế cho các bạn sinh viên theo học. Nội dung và cách thức đào tạo hoàn toàn khác so với những khung chương trình cơ bản khác.

Lộ trình bài giảng môn Excel cơ bản

Sự khác biệt về nội dung bắt nguồn từ nhu cầu sử dụng kiến thức nền cho các môn học khác để giải quyết các nghiệp vụ trong môn học đó nhanh chóng được chính bản thân tôi đã trải nghiệm.

Sự khác biệt về cách thức đào tạo bắt nguồn từ triết lý

- Kết quả phải nhanh và chính xác

- Vận dụng lý luận cơ bản để tìm Phương pháp giải quyết đơn giản nhất, thời gian học là ngắn nhất nhưng sử dụng được lâu dài (cốt ở tính thâm sâu, không quan trọng học nhiều bài)

- Có định hướng sử dụng riêng cho Người học vì mỗi người mỗi tính, mỗi sở trường, mỗi sở thích (giáo dục không cào bằng).

Để tăng hiệu quả học tập, các bạn có thể tham khảo phương pháp học tập hiện đại: Phương pháp lộ trình bằng cách xem video lí luận và ứng dụng qua phần 1, phần 2. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu lí luận về phương pháp học tập này bài viết ở đây.

Lộ trình bài giảng môn Excel cơ bản bao gồm 15 buổi học:

BÀI LÝ THUYẾT THỰC HÀNH (bấm chuột để xem video)
Địa chỉ ô và toán tử và Xem Bảng cửu chương
Hàm Vlookup Xem (phần 1) Đánh số căn hộ chung cư
  Xem (phần 2) Đánh số kệ kho - Đẹp
  Bản 2.0  
  Lỗi của hàm Đánh kí hiệu tên lớp
Hàm If   Đánh số kệ kho - Đẹp một đầu
  Mô tả bài tập Đánh số kệ kho hàng bất kì
    Đánh số kệ kho hàng bất kì (ví dụ khác)
    Đánh số thứ tự tự động khác
Hàm Int và Mod Xem Tính chiết khấu thương mại
Hàm Min và Max Xem Tính lương và tạm ứng
Hàm Search và IsError Xem Bài tập thế kỉ - Tỉnh thành
Pivot Table Xem So sánh dữ liệu từ máy chuyên dụng Kiểm kê
  Xem  
Cách tổ chức dữ liệu   Cách tạo Danh sách
     
     

Đường link nộp bài xem video ở nhà:

CQD04.8A CQD04.8B
CQD04.8C CQD04.8D

Đường link xem kết quả nộp bài

CQD04.8A CQD04.8B
CQD04.8C CQD04.8D
Hỗ trợ viên

0962880789 ok.minhselamduoc@gmail.com