kimchinam

KHOA KINH TẾ - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CS TP.HỒ CHÍ MINH

07-05-2024 Đặng Quốc Nhu

Muốn biết mình là ai? Hãy cho tôi biết năm người thân xung quanh bạn. Nếu năm người xung quanh bạn là những Đại trí thức thì bạn là người Đại trí thức thứ 6. Nếu năm người xung quanh bạn là người Đáng kính, bạn là người Đáng kính thứ 6,...Hãy nhìn nh...

CON NGƯỜI VÀ SỨ MỆNH

04-01-2024

Ai sinh ra đều có một sứ mệnh thiên liên nào đó. Bản thân tôi cũng không là ngoại lệ. Trong suốt quá trình làm học tập, làm việc, tôi luôn quan niệm xây dựng con người mình sao cho đúng với triết lý: "LÚC VỪA SINH RA, MÌNH KHÓC NHƯNG NHỮNG NGƯỜI XUNG...
Hỗ trợ viên

0962880789 ok.minhselamduoc@gmail.com