kimchinam

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN DOANH NGHIỆP ẢO

26-11-2023

Đây là nơi cung cấp thông tin nhiệm vụ tuần, đường link nộp bài, đường link báo cáo, thời hạn nộp báo cáo theo tiến độ của dự án

QUY TRÌNH LÀM VIỆC TIÊU CHUẨN

15-11-2023

Nhiệm vụ đã có, nhưng bắt đầu như thế nào? Đây luôn là câu hỏi khó nhất cho người mới. Để giải quyết triệt để vấn đề, BAN CỐ VẤN sẽ đưa ra những QUY TRÌNH làm việc tiêu chuẩn cần phải có TẠI DOANH NGHIỆP.

GIỚI THIỆU DỰ ÁN DOANH NGHIỆP ẢO

13-10-2023

Trong thư tuyển dụng đòi hỏi kinh nghiệm mà sinh viên mới ra trường, lấy đâu ra kinh nghiệm. Đó là lý do hình thành nên dự án: DOANH NGHIỆP ẢO

CÁC ĐƯỜNG LINK CẦN THỰC HIỆN

10-10-2023

Có nhiều nhiệm vụ phải khai báo, nhiều người cần nhận được báo cáo. Tất cả các thành viên tham gia dự án có thể xem các tổng hợp đường link được sử dụng trong bài viết này

HƯỚNG DẪN - HỎI ĐÁP

04-10-2023

Nếu bạn nhận nhiệm vụ/ thực hiện công việc mà chưa biết làm thế nào thì chính là lúc bạn nên tham khảo Bài viết này.

KẾT QUẢ NỘP BÁO CÁO

03-10-2023

Sau khi nộp xong hồ sơ, báo cáo theo yêu cầu, chúng ta cần biết người nhận đã nhận được chưa. Lúc này các bạn hay vào bài viết này, chọn Nhóm cần xem để biết thêm thông tin nhé.
Hỗ trợ viên

0962880789 [email protected]