kimchinam

Nếu bạn nhận nhiệm vụ/ thực hiện công việc mà chưa biết làm thế nào thì chính là lúc bạn nên tham khảo Bài viết này.

Nếu bạn nhận nhiệm vụ
thực hiện công việc mà chưa biết làm thế nào thì chính là lúc bạn nên tham khảo Bài viết này.

HƯỚNG DẪN - HỎI ĐÁP

Tên video Văn bản hướng dẫn Nội dung
Lập báo cáo Tiến độ   Cách điền thông tin các trường trong báo cáo cho Giám đốc, trưởng phòng.

Sổ Quản lý lao động phần 1

Sổ Quản lý lao động phần 2

 

Những vấn đề cần lưu ý về Sổ Quản lý lao động

Đối với nhiệm vụ này, những bạn CQD04.7B đã được học cách xây dựng, quản lý văn bản. Các bạn vận dụng để có kết quả thêm nhé.

Phân tích video đối thủ  

Nhiệm vụ cá nhân (Bắt buộc - Tính điểm cá nhân): bấm vào đường link sau để vào đánh giá video các nhóm. Video trên bài viết Thông tin Hoạt động dự án Doanh nghiệp ảo

Nhiệm vụ nhóm (Tính điểm nhóm): Những bộ phận được phân công nhiệm vụ làm báo cáo sẽ bấm vào đây để lấy thông tin, kết quả đánh giá từ các cá nhân, rồi lập báo cáo.

Sơ đồ Gantt   Đây là một trong bốn văn bản, biểu mẫu bắt buộc phải có trong quá trình lập kế hoạch. Nó thể hiện tiến trình các công việc được thực hiện trong phòng ban, đội nhóm, công ty. Các bạn bấm vào đây để xem hướng dẫn cách làm cơ bản để có được sơ đồ Gantt này.

 

Hỗ trợ viên

0962880789 ok.minhselamduoc@gmail.com