kimchinam

Đây là tổng hợp các bài tiểu luận tốt nghiệp các ngành: kế toán, quản trị doanh nghiệp trong khoa kinh tế - Cơ sở Tp.Hồ Chí Minh.

Đây là tổng hợp các bài tiểu luận tốt nghiệp các ngành: kế toán, quản trị doanh nghiệp trong khoa kinh tế - Cơ sở Tp.Hồ Chí Minh.

Danh mục các bài tiểu luận tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh trường cao đẳng Côn

MÃ SỐ Tác Giả Tên Đề Tài
K4-01 Mai Minh Kha

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

K4-02  Trần Thị Diệu Phương

 NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC

K4-03 Võ Thị Cẩm Tiên

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING - MIX

K4-04 Phạm Thị Tiếp

 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC

K4-05

Trần Hoàng Phương Uyên

ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUÁN CÁ VIÊN CHIÊN SINH VIÊN ONLINE GIAI ĐOẠN DỊCH SARS-CoV2 

K4-06 Tăng Ngọc Hân

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM TỐI ƯU HÓA CHI PHÍ TRONG KINH DOANH DỰ ÁN CÁ VIÊN SINH VIÊN THUỘC 

K4-07 Nguyễn Thị Thanh Xuân

 ĐỀ XUẤT CẢI THIỆN QUY TRÌNH BÁN HÀNG

K4-08 Nguyễn Văn Dũng

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KÊNH PHÂN PHỐI CHO SẢN PHẨM TÃ GIẤY 

K4-09 Nguyên Thị Thanh Quỳnh

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CHO GÓI DỊCH VỤ CHĂM SÓC WEBSITE HIỆU QUẢ

K4-10 Nguyễn Thị Kim Ngân

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

K4-11 Nguyễn Thị Hồng Linh

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH BÁN HÀNG

K4-12 Nguyễn Hữu Luân

MỘT VÀI GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG

K4-13 Nguyễn Minh Thư

KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LỮ GIA

K4-14 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ QUY TRÌNH BÁN HÀNG TẠI QUÁN CÁ VIÊN CHIÊN ONLINE

K4-15 Lê Thị Trang

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG TẠI

K4-16 Lê Thị Thùy Trang

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUY TRÌNH CUNG CẤP SẢN PHẨM AN TÂM HƯNG THỊNH TOÀN DIỆN

K4-17 Đinh Thị Tuyền

NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

K4-18 Đoàn Trúc Linh

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH BÁN SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ

K4-19 Lê Phú Qui

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING

K4-20 Huỳnh Mỹ Ngân

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG

     
Hỗ trợ viên

0962880789 ok.minhselamduoc@gmail.com