kimchinam

HỒ SƠ ỨNG VIÊN - NGUYỄN LÂM ĐỨC DUY

15-06-2024 Hoàng Văn Thinh

Những sinh viết xuất sắc sẽ được tri ân bằng một CV online kèm theo những thành tích công việc đã thực hiện trước, trong và sau khi ra trường (trước và sau khi ra trường được đăng theo mô tả của sinh viên, những nhiệm vụ thực hiện khi đang theo học t...

HỒ SƠ ỨNG VIÊN - ĐẶNG QUỐC NHU

15-06-2024 Thầy Hoàng Văn Thinh

Những sinh viết xuất sắc sẽ được tri ân bằng một CV online kèm theo những thành tích công việc đã thực hiện trước, trong và sau khi ra trường (trước và sau khi ra trường được đăng theo mô tả của sinh viên, những nhiệm vụ thực hiện khi đang theo học t...

HỒ SƠ ỨNG VIÊN - CAO THỊ TÚ NGUYÊN

13-06-2024 Thầy Hoàng Văn Thinh

Những sinh viết xuất sắc sẽ được tri ân bằng một CV online kèm theo những thành tích công việc đã thực hiện trước, trong và sau khi ra trường (trước và sau khi ra trường được đăng theo mô tả của sinh viên, những nhiệm vụ thực hiện khi đang theo học t...
Hỗ trợ viên

0962880789 ok.minhselamduoc@gmail.com