kimchinam

Đây là một sản phẩm mang tính ứng dụng về quản trị nguồn lực công nghệ mà thầy Hoàng Văn Thinh triển khai giảng dạy trong khoa Kinh tế, cơ sở Tp.Hồ Chí Minh tại trường cao đẳng Công Thương Việt Nam. Kiến thức này sẽ giúp cho sinh viên quản lý, xử lý, phân tích, tổng hợp thông tin rõ ràng, nhanh chóng ở từng hạng mục vấn đề nhà quản trị cần quan tâm.

Đây là một sản phẩm mang tính ứng dụng về quản trị nguồn lực công nghệ mà thầy Hoàng Văn Thinh triển khai giảng dạy trong khoa Kinh tế, cơ sở Tp.Hồ Chí Minh tại trường cao đẳng Công Thương Việt Nam. Kiến thức này sẽ giúp cho sinh viên quản lý, xử lý, phân tích, tổng hợp thông tin rõ ràng, nhanh chóng ở từng hạng mục vấn đề nhà quản trị cần quan tâm.

Danh sách tổng hợp thời khóa biểu Khoa Kinh tế theo giảng viên, theo lớp tại trường Cao đẳ

Sau đây là thời khóa biểu của sinh viên các lớp (bấm theo đường link):

Kế toán doanh nghiệp Quản trị kinh doanh Thương mại điện tử Marketing thương mại
CKT04.7A CQD04.7A CMD04.7A CMT04.7A
CKT04.7B CQD04.7B CMD04.8A CMT04.7B
CKT04.8A CQD04.7C CMD04.8B CMT04.8A
CKT04.8B CQD04.8A   CMT04.8B
  CQD04.8B    
  CQD04.8C    
  CQD04.8D    

Sau đây là thời khóa biểu của từng giảng viên (bấm theo đường link):

 Cô Nguyễn Thị Sương

 - Cô Lê Thị Mỹ Nguyệt

 - Cô Nguyễn Thị Phương Huyền

 - Cô Trần Thị Tú Trinh

 - Thầy Đỗ Thế Thắng

 - Thầy Trần Ngọc Ty

 - Thầy Đỗ Dương Trọng Phát

 - Thầy Nguyễn Trường Hải

 - Thầy Lê Đức Lâm

 - Thầy Lâm Sơn Hào

 - Thầy Hoàng Văn Thinh

 - Thầy Phan Công Thật

 - Thầy Nguyễn Quốc Huy

 - Thầy Huỳnh Văn Côi.

 - Cô Trần Thị Mỹ Hải.

 - Thầy Nguyễn Hoàng Nam.

 - Thầy Lê Phước Lộc.

 - Thầy Nguyễn Thanh Hà.

 - Thầy Phùng Tiến Dũng.

- Cô Hoàng Thị Duyên

- Cô Nguyễn Thị Hạ

- Cô Nguyễn Thị Vị Nhân

- Thầy Hà Huỳnh Minh Khánh

- Đỗ Thị Hoàng Kim

Hỗ trợ viên

0962880789 ok.minhselamduoc@gmail.com