kimchinam

Phương pháp Lộ Trình

10-05-2024 Hoàng Văn Thinh

Sau khi THI xong là Quên nội dung môn đó học gì. Vậy khi ra trường, đụng chuyện, bạn sẽ giải quyết vấn đề như thế nào? Đó là vấn nạn của sinh viên, người lao động trẻ hiện nay. Thầy Hoàng Văn Thinh với kinh nghiệm làm việc của mình đã tổng kết ra một...

Lí luận gốc về Cách xây dựng tâm thế người giảng viên theo phương pháp dạy học tích cực

01-04-2024

Phương pháp dạy học tích cực đã được đưa ra áp dụng từ lâu, tuy nhiên, nó sẽ mãi là đề tài nóng hổi với nghề nhà giáo vì tính thực tiễn về kĩ thuật, nhận thức, xã hội, ... thường xuyên thay đổi đòi hỏi người dạy phải thay đổi theo. Tuy nhiên, mọi tha...
Hỗ trợ viên

0962880789 ok.minhselamduoc@gmail.com