kimchinam

QUY TRÌNH LÀM VIỆC TIÊU CHUẨN

Bài Viết Nổi Bật 13-05-2024  

Nhiệm vụ đã có, nhưng bắt đầu như thế nào? Đây luôn là câu hỏi khó nhất cho người mới. Để giải quyết triệt để vấn đề, BAN CỐ VẤN sẽ đưa ra những QUY TRÌNH làm việc tiêu chuẩn cần phải có TẠI DOANH NGHIỆP.
Đây là một sản phẩm mang tính ứng dụng về quản trị nguồn lực công nghệ mà thầy Hoàng Văn Thinh triển khai giảng dạy trong khoa Kinh tế, cơ sở Tp.Hồ Chí Minh tại trường cao đẳng Công Thương Việt Nam. Kiến thức này sẽ giúp cho sinh viên quản lý, xử lý, phân tích, tổng hợp thông tin rõ ràng, nhanh chóng ở từng hạng mục vấn đề nhà quản trị cần quan tâm.
Đây là tổng hợp các bài tiểu luận tốt nghiệp các ngành: kế toán, quản trị doanh nghiệp trong khoa kinh tế - Cơ sở Tp.Hồ Chí Minh.

Phương pháp Lộ Trình

Đầu ra của chương trình Hướng nghiệp

2020 - Bóng đá VCI

BẢNG H - Giải Bóng đá VCI

BẢNG B - Giải Bóng đá VCI

KHOA KINH TẾ - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CS TP.HỒ CHÍ MINH

Hỗ trợ viên

0962880789 ok.minhselamduoc@gmail.com