kimchinam

Đây là nơi cung cấp thông tin nhiệm vụ tuần, đường link nộp bài, đường link báo cáo, thời hạn nộp báo cáo theo tiến độ của dự án

Đây là nơi cung cấp thông tin nhiệm vụ tuần, đường link nộp bài, đường link báo cáo, thời hạn nộp báo cáo theo tiến độ của dự án

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN DOANH NGHIỆP ẢO

LỊCH TẬP HUẤN THÁNG 12 - QUA TẾT - NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG

Sau 2 tuần các nhóm đã báo cáo Kế hoạch chiến lược và kế hoạch tác nghiệp, Ban cố vấn tiến hành tập huấn Nghiệp vụ BÁN HÀNG nhằm chuẩn hóa kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm cho sinh viên các ngành: quản trị kinh doanh, Marketing thương mại. Lịch tập huấn theo thứ tự sau đây:

- Thứ 6 ngày 15/12/2023, lúc 18h00: (đang cập nhật), giảng viên: Huỳnh Văn Côi

LỊCH TẬP HUẤN THÁNG 12 - NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Sau 2 tuần các nhóm đã báo cáo Kế hoạch chiến lược và kế hoạch tác nghiệp, đã bộc lộ nhiều hạn chế, Ban cố vấn tiến hành tập huấn Nghiệp vụ xây dựng kế hoạch tài chính nhằm chuẩn hóa kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm cho sinh viên toàn khoa. Lịch tập huấn theo thứ tự sau đây:

- Thứ 2 ngày 04/12/2023, lúc 17h00: NHÓM 5 và NHÓM 2, giảng viên: Hoàng Văn Thinh

- Thứ 4 ngày 06/12/2023, lúc 18h00: NHÓM 3 và NHÓM 11, giảng viên: Hoàng Văn Thinh

- Thứ 6 ngày 08/12/2023, lúc 18h00: NHÓM 13 và NHÓM 14, giảng viên: Hoàng Văn Thinh

- Thứ 2 ngày 11/12/2023, lúc 17h00: NHÓM 1 và NHÓM 4, giảng viên: Hoàng Văn Thinh

- Thứ 4 ngày 13/12/2023, lúc 18h00: NHÓM 7 và NHÓM 6, giảng viên: Hoàng Văn Thinh

- Thứ 2 ngày 18/12/2023, lúc 18h00: NHÓM 12 và NHÓM 8, giảng viên: Hoàng Văn Thinh

- Thứ 4 ngày 20/12/2023, lúc 17h00: NHÓM 10 và NHÓM 9, giảng viên: Hoàng Văn Thinh

Yêu cầu: các nhóm có mặt đầy đủ, giám đốc các nhóm tiến hành điểm danh báo vào trong nhóm giám đốc

Kết quả sau báo cáo kế hoạch:

- Các nhóm được giữ lại sản phẩm gồm: Nhóm 1, nhóm 4, nhóm 5. Nhóm 2 đang ở trình trạng hoàn thiện hồ sơ.

- Các nhóm còn lại, sẽ được ban cố vấn áp chỉ tiêu, sản phẩm thực hiện nhiệm vụ Doanh nghiệp ảo. 

NHIỆM VỤ TUẦN 3

Từ 27/11/2023 đến 12/12/2023:

3.1. Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển công ty

Giám đốc và các Trưởng phòng sẽ tiến hành xây dựng kế hoạch chung cho sự phát triển doanh nghiệp. Giám đốc nhận nhiệm vụ trong đường link số 1, phân công nhiệm vụ cho các trưởng phòng thực hiện lập kế hoạch.

Kĩ thuật xây dựng Kế hoạch chiến lược được Ban cố vấn hướng dẫn: 

3.2. Xây dựng kế hoạch tác nghiệp cho từng phòng ban

Các Trưởng phòng nhận nhiệm vụ, viết kế hoạch cho phòng, tổ, đội cho nhóm của mình.

Mọi hoạt động, dựa theo quy trình làm việc tiêu chuẩn và trả lời tiến độ làm việc qua đường link số 2

3.3. Xây dựng kế hoạch tài chính cho toàn doanh nghiệp

- Thứ nhất: Tổ chức cuộc họp đầu tháng đối với phòng tài chính

- Thứ 2: Lập kế hoạch tài chính cho 2 tháng cuối năm 2023 (Tháng 11 & 12)

- Thứ 3: Lập kế hoạch tài chính chi tiết cho tháng 11/2023

Chú ý:

- Thời gian thực hiện và báo cáo: Chậm nhất đến 10/11/2023

- Hình thức báo cáo: Báo cáo bằng văn bản chi tiết (Theo hướng dẫn của thầy Thinh)

- Giao cho Giám đốc các doanh nghiệp theo dõi & giám sát thực hiện, giao cho trưởng phòng tài chính tổ chức thực hiện.

- Đây là cơ sở để đánh giá và cho điểm các cá nhân liên quan đối với hạn mục này (Giám đốc, trưởng phòng tài chính và nhân viên phòng tài chính)

Đề nghị tất cả nghiêm túc thực hiện

3.4. Thuyết trình về các kế hoạch đã xây dựng:

Lịch Thuyết trình của các nhóm:

Bắt đầu Thứ 2 (27/11) Thứ 3 (28/11) Thứ 4 (29/11) Thứ 5 (30/11) Thứ 6 (1/12)
11h15 - 11h55   Nhóm 11 Nhóm 1 Nhóm 10 Nhóm 8
17h00 - 17h45 Nhóm 14 Nhóm 12   Nhóm 9 Nhóm 7 (chuyển sang thứ 2)
18h00 - 18h45 Nhóm 13 Nhóm 6   Nhóm 5 Nhóm 2 (chuyển sang thứ 2)
19h00 - 19h45   Nhóm 4   Nhóm 3  

Lưu ý:

- Các nhóm chuẩn bị tài liệu cho ban cố vấn.

- Sắp xếp chỗ ngồi như một cuộc họp.

- Giám đốc điểm danh, báo cáo quân số.

- Các nhóm khác có thể đến tham khảo quá trình Báo cáo quá trình trình bày của các nhóm khác.

NHIỆM VỤ TUẦN 2

Từ 02/10/2023 đến 08/10/2023:

Yêu cầu:

2.1. Lập hồ sơ lao động (Trình bày theo mẫu - tự tìm) gồm: 

+ Sổ quản lý lao động

+ Hợp đồng lao động

- Tiêu chí chấm điểm: sinh viên 2 ngành kế toán và quản trị kinh doanh phối hợp thực hiện.

+ Nếu HOÀN THÀNH sinh viên 2 ngành này sẽ được cộng 5 điểm, sinh viên markting và thương mại điện tử nếu tham gia sẽ được cộng 5 điểm;

+ Nếu KHÔNG HOÀN THÀNH/KHÔNG NHẬN NHIỆM VỤ sinh viên 2 ngành kế toán và quản trị sẽ bị trừ 5 điểm, các thành viên khác không bị trừ.

- Bộ phận nhận: Ban cố vấn, Thời hạn theo quy định của Luật Lao động.

- Môn học ứng dụng: Quản trị nhân lực

2.2. Phân tích Video đối thủ

- Tiêu chí chấm điểm: sinh viên 2 ngành markting và thương mại điện tử phối hợp thực hiện. Dữ liệu có thể được tham khảo từ thông kê của ban tổ chức hoặc tự thông kế. Bấm vào đây để tham gia phân tích. Bấm vào đây để xem kết quả khảo sát

+ Nếu HOÀN THÀNH sinh viên 2 ngành này sẽ được cộng 5 điểm, sinh viên kế toán và quản trị nếu tham gia sẽ được cộng 5 điểm;

+ Nếu KHÔNG HOÀN THÀNH/KHÔNG NHẬN NHIỆM VỤ sinh viên ngành thương mại điện tử bị trừ 2 điểm và sinh viên ngành markting sẽ bị trừ 5 điểm, các thành viên khác không bị trừ.

- Bộ phận nhận: thầy ThS. Đỗ Dương Trọng Phát, Thời hạn: 08/10/2023.

- Môn học ứng dụng: Thống kê doanh nghiệp

2.3. Ra quyết định Bổ nhiệm trưởng phòng nhân sự

- Soạn thảo văn bản: Quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp Trưởng phòng

- Tiêu chí chấm điểm: sinh viên 2 ngành kế toán và quản trị kinh doanh phối hợp thực hiện.

+ Nếu HOÀN THÀNH sinh viên 2 ngành này sẽ được cộng 5 điểm, sinh viên markting và thương mại điện tử nếu tham gia sẽ được cộng 5 điểm;

+ Nếu KHÔNG HOÀN THÀNH/KHÔNG NHẬN NHIỆM VỤ sinh viên ngành kế toán bị trừ 2 điểm và sinh viên ngành quản trị sẽ bị trừ 5 điểm, các thành viên khác không bị trừ.

- Bộ phận nhận: thầy ThS. Đỗ Dương Trọng Phát, Thời hạn: 08/10/2023.

- Môn học ứng dụng: Quản trị văn phòng

2.4. Nhiệm vụ cộng đồng

- Đăng kí kênh youtube, tiktok.

- Tất cả các thành viên trong dự án sẽ phải đăng kí kênh yêu cầu đăng kí cho các thành viên. Chúng ta có số lượng lớn người tham gia và đó là một ưu thế không nên bỏ qua. Tất các các thành viên trong dự án, ai có kênh cần người đăng kí thì gửi thông tin vào đường link Đóng góp ý kiến (bấm vào đây) nhé.

- Khi thực hiện nhiệm vụ 2.2. Phân tích Video đối thủ, các bạn vui lòng bấm Đăng kí kênh Tuyệt chiêu quản lý tài chính và chụp hình gửi trưởng phòng marketing làm báo cáo nhé.

Lưu ý: Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Giám đốc nhập vào đường link Báo cáo tiến độ công việc công ty nào tiến hành họp, lên kịch bản quay video xong thì gửi File vào link nộp bài (bấm vào đây).

NHIỆM VỤ TUẦN 1

Từ 25/9/2023 đến 1/10/2023: Hãy cho biết, Bạn là ai?

Yêu cầu:

- Tạo một video giới thiệu về công ty của bạn với thời lượng 30 giây đến 1 phút.

- Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Giám đốc nhập vào đường link Báo cáo tiến độ công việc công ty nào tiến hành họp, lên kịch bản quay video xong thì gửi video vào link nộp bài (bấm vào đây).

Tiêu chí chấm điểm:

- Có phản hồi đã nhận nhiệm vụ: 1 điểm.

- Đúng hạn, nhanh: 4 công ty nhanh nhất sẽ được 3 điểm; 5 công ty tiếp theo sẽ được 2 điểm; 4 công ty tiếp theo được 1 điểm, công ty cuối cùng sẽ không có điểm.

- Video có chất lượng âm thanh tốt (nghe rõ, không bị tạp âm): 1.5 điểm - Chất lượng âm thanh xếp hạng theo thứ tự từ 0 đến 1.5.

- Video có chất lượng hình ảnh tốt (rõ hình, rõ nét): 1.5 điểm - Chất lượng hình ảnh xếp hạng theo thứ tự từ 0 đến 1.5.

- Nội dung video: 2 điểm

- Đánh giá nội dung nhóm khác: 1 điểm (nhận xét đủ 13 nhóm khác) hãy bấm vào đây

Danh sách video các nhóm

 

Nhóm 1

Untitled Lala Shally

 

Nhóm 2 - HOUSEWARE CL

Nhóm 3

Nhóm 4 - GENZ HANDY

Nhóm 5 - WIN TRIBE GROUP

Nhóm 6 - VENUS

Nhóm 7 - MONKEYCLIMS

Nhóm 8

Nhóm 9 - CT Group

Nhóm 10

Nhóm 11 - FACE MARK

Nhóm 12 - LÂM SƠN

Nhóm 13 - EWT

Nhóm 14 - Công ty CP Đại Lục ST

   

 

Hỗ trợ viên

0962880789 ok.minhselamduoc@gmail.com