kimchinam

Các giảng viên hướng dẫn bao gồm: Thầy Thinh, Thầy Ty, Thầy Phát và Cô Huyền. Sẽ đồng hành cùng các bạn trong thời gian thực hiện " Doanh nghiệp ảo".

Các giảng viên hướng dẫn bao gồm: Thầy Thinh, Thầy Ty, Thầy Phát và Cô Huyền. Sẽ đồng hành cùng các bạn trong thời gian thực hiện " Doanh nghiệp ảo".

Thông tin sản phẩm của nhóm - Giảng viên hướng dẫn

Bảng phân công Giảng viên hướng dẫn và phân bổ sản phẩm.

Bảng phân công nhiệm vụ cho từng nhóm phục vụ viết bài bán hàng:

Hỗ trợ viên

0962880789 ok.minhselamduoc@gmail.com