kimchinam

Sau khi nộp xong hồ sơ, báo cáo theo yêu cầu, chúng ta cần biết người nhận đã nhận được chưa. Lúc này các bạn hay vào bài viết này, chọn Nhóm cần xem để biết thêm thông tin nhé.

Sau khi nộp xong hồ sơ, báo cáo theo yêu cầu, chúng ta cần biết người nhận đã nhận được chưa. Lúc này các bạn hay vào bài viết này, chọn Nhóm cần xem để biết thêm thông tin nhé.

KẾT QUẢ NỘP BÁO CÁO

Để xem nhanh danh sách nhiệm vụ, nhiệm vụ nào đã nhận, nhiệm vụ nào đã hoàn thành (nộp) thì các bạn hãy bấm vào tên nhóm mình để đến bảng thông báo kết quả nộp hồ sơ nhé

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4
Nhóm 5 Nhóm 6 Nhóm 7 Nhóm 8
Nhóm 9 Nhóm 10 Nhóm 11 Nhóm 12
Nhóm 13 Nhóm 14    

Để xem yêu cầu cho từng nhiệm vụ, bộ phận thực hiện, thời hạn nộp bài cùng các hướng dẫn khác, các bạn sẽ bấm vào đây để xem cho từng tuần một. Lưu ý: Những tuần đã qua sẽ nằm ở dưới, tuần hiện hành sẽ nằm ở trên.

Hỗ trợ viên

0962880789 ok.minhselamduoc@gmail.com