kimchinam

Những thành viên của các nhóm 1,3,11,14 trong hoạt động doanh nghiệp ảo 2023-2024 do thầy Hoàng Văn Thinh hướng dẫn, hãy vào đây, bấm vào link để đi tới file hoạt động tác nghiệp - Viết bài của mình nhé!

Những thành viên của các nhóm 1,3,11,14 trong hoạt động doanh nghiệp ảo 2023-2024 do thầy Hoàng Văn Thinh hướng dẫn, hãy vào đây, bấm vào link để đi tới file hoạt động tác nghiệp - Viết bài của mình nhé!

Hoạt động tác nghiệp - Doanh nghiệp ảo

Đây là nơi cung cấp đường dẫn, hướng dẫn cho các thành viên trong hoạt động doanh nghiệp ảo do thầy Hoàng Văn Thinh hướng dẫn theo từng nội dung hoạt động tác nghiệp được phân công, các thành viên chú ý từng mục chi tiết nhé:

Danh sách những bạn tham gia viết bài:

Nhóm 1 Nhóm 3 Nhóm 11 Nhóm 14
Trương Nguyễn Hoàng Ân Nguyễn Quang Huy Huỳnh Minh Thư

Võ Thị Thùy Nhanh

Nguyễn Thanh Đan Nguyễn Lam Trường Huỳnh Thị Thúy Quyên

Trịnh Thị Duyên

Trần Thu Thủy Trần Duy Tây Cao Thành Vũ

Nguyễn Thị Tuyết Quyên

Nguyễn Mạnh Đức Nguyễn Thị Thu Oanh Trần Thị Ngọc Hân Huỳnh Thị Hồng Nhung
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nguyễn Lam Trường Ngô Thị Mỹ Lệ Phùng Thị Bích Trâm
Phùng Thị Huỳnh Như   Nguyễn Thị Kim Ngân Đặng Thị Quỳnh Trâm
Nguyễn Thục Quân   Lê Nguyễn Anh Thư Trần Thanh Huy
      Phạm Thị Thùy Dương
      Nguyễn Lê Thành Luận
      Trần Thị Kim Thoa

Danh sách những bạn tham gia Duyệt từ khóa - Duyệt bài

Nhóm 1 Nhóm 3 Nhóm 11 Nhóm 14
 Trưởng Phòng TMĐT Trưởng Phòng TMĐT Trưởng Phòng TMĐT Trưởng Phòng TMĐT

Thời hạn nộp bài và cách tính điểm theo tiến độ làm việc:

Lưu ý: Thời hạn trên là thời hạn sẽ chấm bài thực tế dựa trên trình tự Tiến độ báo cáo - Kết quả làm việc. Điều này có nghĩa là:

 - Bạn dù đã làm nhiệm vụ nhưng không báo cáo tiến độ hoặc báo cáo không đúng tiến độ sẽ bị cho là chưa làm bài.

 - Trình tự làm việc theo tiến độ gồm:

Đối với người Viết bài: lần lượt lựa chọn các công việc tương ứng với tiến độ đang làm, cụ thể

-  Bấm NHẬN NHIỆM VỤ khi nhận được phân công sản phẩm cần viết bài/ từ khóa cần viết

- Bấm BẮT ĐẦU VIẾT BÀI/SỬA BÀI khi thực hiện viết Bộ từ khóa hoặc Viết bài

- Bấm ĐỢI DUYỆT NỘI DUNG khi đã xong bài viết/xong bộ từ khóa, đợi duyệt nội dung.

- Bấm HOÀN THÀNH BÀI VIẾT khi bài đã được duyệt (gồm bài viết và bài từ khóa) nhưng chưa đăng lên website

- Bấm ĐĂNG LÊN WEBSITE sau khi đã đăng bài lên website thành công.

Đối với người Duyệt bài: 

- Bấm NHẬN NHIỆM VỤ khi có bài viết hoàn thành từ người Viết bài,

- Bấm BẮT ĐẦU VIẾT BÀI/SỬA BÀI khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, duyệt bài

+ Trong File tác nghiệp của mình, sheet TH Từ khóa, cột D là thứ tự ưu tiên viết bài (từ 1 đến 10). Người Duyệt sẽ nhập vào số thứ tự bài viết cần ưu tiên viết bài trước (số 1 là ưu tiên viết đầu tiên, số 10 là ưu tiên viết cuối cùng, Từ khóa nào, thứ tự bao nhiêu, ưu tiên thế nào thì dựa vào kĩ năng phân tích từ khóa chuyên môn của ngành Thương mại điện tử)

+ Trong File tác nghiệp của mình, sheet TH Từ khóa, cột E thể hiện: OK tức là Từ khóa này đã có thể viết bài. VIẾT LẠI tức là Từ khóa này chưa đạt, Người Viết bài sẽ phải chỉnh lại nội dung của mình.

- Bấm HOÀN THÀNH BÀI VIẾT để kết thúc nhiệm vụ

- Danh sách các bạn làm nhiệm vụ khác:

Nhóm 1 Nhóm 3 Nhóm 11 Nhóm 14
Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh Trương Ngọc Thúy Vy Lê Thùy Dương Phạm Thị Ngọc Dung 
Thị Nhan  Trần Thị Thanh Thương Nguyễn Cao Kim Huyền Trần Thành Tài
Nguyễn Đặng Vân Anh  Thị Tuyết + Kim Ngọc   Trần Thị Thảo + Hồng Tuyết
Nguyễn Trần Ngọc Hân     Trần Thị Thảo + Hồng Tuyết
Đỗ Thị Mỹ Duyên     Cao Thị Tú Nguyên

+ Sau khi các bạn vào được file thì Vào Đây để báo cáo tiến độ nhiệm vụ

Hỗ trợ viên

0962880789 ok.minhselamduoc@gmail.com