kimchinam

Để trải nghiệm trọn vẹn không khí trong một doanh nghiệp khi đang còn là sinh viên, các bạn được thầy Thinh và các Cộng sự (Ban Cố vấn) tìm đối tác doanh nghiệp, cung cấp sản phẩm theo các mô hình kinh doanh cho các bạn thực hành bán hàng, quản lý như ở doanh nghiệp thật.

Để trải nghiệm trọn vẹn không khí trong một doanh nghiệp khi đang còn là sinh viên, các bạn được thầy Thinh và các Cộng sự (Ban Cố vấn) tìm đối tác doanh nghiệp, cung cấp sản phẩm theo các mô hình kinh doanh cho các bạn thực hành bán hàng, quản lý như ở doanh nghiệp thật.

Danh sách sản phẩm thực hiện trong doanh nghiệp ảo

Bạn hãy thực hiện theo trình tự sau:

- Bước 1: Lựa chọn đối tác của nhà trường (bằng cách bấm vào logo của các đối tác)

- Bước 2: Xem và lựa chọn mặt hàng để doanh nghiệp ảo của mình liên kết kinh doanh.

- Bước 3: Các bạn ngành Marketing thương mại và Quản trị kinh doanh viết 10 bài/sản phẩm chuẩn bị đăng bài

- Bước 4: Các bạn ngành Thương mại điện tử thực hiện theo hướng dẫn để đăng bài lên website, chạy quảng cáo,...

Danh mục đối tác:

STT TÊN ĐỐI TÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
1

Công ty TNHH Công nghệ Lập Chí

Thẻ thư viện Online (đang cập nhật)

2

Công ty TNHH Mai Khôi

Hàng điện máy
3

Công ty CP TM XNK Tuyến Nguyên

Thực phẩm đóng hộp giấy

 

Hỗ trợ viên

0962880789 ok.minhselamduoc@gmail.com