kimchinam

Danh mục các bài tiểu luận tốt nghiệp ngành kế toán doanh nghiệp trường cao đẳng Công Thương Việt Nam - Cơ sở Tp.Hồ Chí Minh

Danh mục các bài tiểu luận tốt nghiệp ngành kế toán doanh nghiệp trường cao đẳng Công Thương Việt Nam - Cơ sở Tp.Hồ Chí Minh

Danh mục các bài tiểu luận tốt nghiệp ngành kế toán doanh nghiệp trường cao đẳng C

MÃ SỐ TÁC GIẢ TÊN BÀI
K4-21 Vũ Thị Quỳnh Vi KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ
K4-22 Phạm Hồ Kim Tuyết KHẢO SÁT NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN KẾ TOÁN DỊCH VỤ
K4-23 Trịnh Ngọc Thảo KẾ TOÁN CÔNG NỢ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ CUNG CẤP
K4-24 Phan Thị Mỹ Phượng THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO
K4-25 Nguyễn Thị Ngọc Nhi THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU, CHỨNG TỪ VÀ SỔ SÁCH KẾ TOÁN
K4-26 Lồ Sec Khoằn KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ
K4-27 Huỳnh Thị Hồng Ý THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG
K4-28 Trần Thị Cẩm Tiên NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHO NHÀ HÀNG
K4-29 Bùi Thị Hải Yến KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ
K4-30 Nguyễn Thị Ngọc THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN HÓA ĐƠN MUA HÀNG HÓA - DỊCH VỤVÀO PHẦN MỀM MISA
K4-31 Nguyễn Minh Thư

KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA

K4-32 Nguyễn Thị Ngọc THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN HÀNG TỒN KHO
K4-33 Lê Huỳnh Thanh Thúy KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
K3-34 Văn Thị Thông KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
K3-35 Lương Ý Nhi KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
K3-36 Nguyễn Ngọc Ánh KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU
K3-37 Nguyễn Thị Lan Vy KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
K3-38 Phạm Thị Ngọc Ánh KẾ TOÁN BÁN HÀNG
     

 

Hỗ trợ viên

0962880789 [email protected]