kimchinam

Đề tài này áp dụng cho mọi đối tượng sinh viên.

Đề tài này áp dụng cho mọi đối tượng sinh viên.

Đề tài 8 - Thực trạng Kế toán công nợ nhà cung cấp và/hoặc khách h&ag

Cấu trúc/ Đề cương đề tài số 8:

Chương 1 - Cơ sở lí luận (10- 12 trang)

1.1. Quy trình và bảng mô tả công việc của kế toán công nợ

1.1.1. Quy trình quản lí công nợ với nhà cung cấp - mua hàng (nêu vai trò và ý nghĩa)

1.1.2. Quy trình quản lí công nợ với khách hàng - bán hàng (nêu vai trò và ý nghĩa)

1.1.3. Quy trình quản lí công nợ nội bộ (nêu vai trò và ý nghĩa)

1.2. Tài khoản sử dụng theo thông tư 200/2014/TT-BTC (hoặc thông tư 133/2016/TT-BTC tùy thuộc vào doanh nghiệp sinh viên thực tập đang thuộc hình thức nào)

1.2.1. Tài khoản quản lí công nợ với nhà cung cấp - mua hàng

1.2.1.1. Tài khoản sử dụng

1.2.1.2. Cách sử dụng

1.2.1.3. Chứng từ sử dụng

1.2.1.4. Sổ sách - Báo cáo

1.2.2. Quy trình quản lí công nợ với khách hàng - bán hàng

1.2.2.1. Tài khoản sử dụng

1.2.2.2. Cách sử dụng

1.2.2.3. Chứng từ sử dụng

1.2.2.4. Sổ sách - Báo cáo

1.2.3. Quy trình quản lí công nợ nội bộ

1.2.2.1. Tài khoản sử dụng

1.2.2.2. Cách sử dụng

1.2.2.3. Chứng từ sử dụng

1.2.2.4. Sổ sách - Báo cáo

1.3. Phần mềm sử dụng

Chương 2 - Thực trạng Kế toán công nợ nhà cung cấp và/hoặc khách hàng tại công ty XXX

2.1. Giới thiệu về công ty (8-10 trang)

2.1.1. Đôi nét về công ty XXX

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của phòng kế toán

2.2. Thực trạng Kế toán công nợ nhà cung cấp và/hoặc khách hàng tại công ty XXX (14-18 trang)

2.2.1. Quy trình quản lí công nợ thực tế tại doanh nghiệp

2.2.2. Các nghiệp vụ phổ biến

2.2.2.1. Đối chiếu công nợ và xác nhận công nợ với nhà cung cấp

- Chứng từ sử dụng

+ Chứng từ gốc

+ Chứng từ hình thành

- Tài khoản sử dụng

- Báo cáo và/hoặc sổ sách liên quan

2.2.2.2. Đối chiếu công nợ và xác nhận công nợ với khách hàng

- Chứng từ sử dụng

+ Chứng từ gốc

+ Chứng từ hình thành

- Tài khoản sử dụng

- Báo cáo và/hoặc sổ sách liên quan

2.2.2.3. Đối chiếu công nợ và xác định công nợ nội bộ (nếu được tiếp cận)

- Chứng từ sử dụng

+ Chứng từ gốc

+ Chứng từ hình thành

- Tài khoản sử dụng

- Báo cáo và/hoặc sổ sách liên quan

2.2.3. In ấn và lưu trữ

Chương 3 - Kết luận và kiến nghị (5-7 trang)

3.1. Kết luận

3.2. Kiến nghị

 

Mọi vướng mắc, vui lòng nhập vào đường link này (Bấm vào đây). Vui lòng nói rõ bạn thuộc đề tài nào

Để xem kết quả trả lời, vui lòng bấm vào đây (Kết quả sẽ được công bố theo ngày)

Hỗ trợ viên

0962880789 ok.minhselamduoc@gmail.com