kimchinam

Bạn hãy xem video giới thiệu về đề tài

Bạn hãy xem video giới thiệu về đề tài

Đề tài 9 - Kế toán phân tích hàng tồn kho và thiết lập hệ thông

 

Cấu trúc/ Đề cương đề tài số 9:

Chương 1 - Cơ sở lí luận (10- 12 trang)

1.1. Phân tích hàng tồn kho

1.1.1. Ý nghĩa

1.1.2. Nhu cầu

1.2. Quản lí Xếp hàng trong kho

1.2.1. Các kí hiệu cơ bản quy định về xếp hàng

1.2.2. Công cụ Conditional Formatting trên excel

1.3. Quản lí hạn sử dụng

1.3.1. Ở doanh nghiệp đã thành lập từ lâu, nhưng chưa tổ chức hớp lí việc quản lí hạn sử dụng

1.3.2. Thiết lập mới file quản lí hạn sử dụng

1.3.3. Lí luận tìm ra hàng gặp rủi ro về hạn sử dụng

1.4. Chứng từ xuất - nhập kho mới

1.4.1. Phiếu xuất kho mới

1.4.2. Phiếu nhập kho mới

Chương 2 - Kế toán phân tích hàng tồn kho và thiết lập hệ thông giám sát hạn sử dụng, lưu kho

2.1. Giới thiệu về công ty (8-10 trang)

2.1.1. Đôi nét về công ty TNHH Công nghệ Lập Chí

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty (Ghi nhận cơ cấu doanh nghiệp trong mơ của bạn)

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của phòng kế toán (Ghi nhận cơ cấu phòng kế toán trong mở của bạn)

2.2. Kế toán phân tích hàng tồn kho và thiết lập hệ thông giám sát hạn sử dụng, lưu kho tại công ty TNHH Công nghệ Lập Chí (14-18 trang)

2.2.1. Thiết lập file quản lí hạn sử dụng mới hoàn toàn

2.2.2. Trình tự thiết lập file quản lí hạn sử dụng cho doanh nghiệp đã thành lập từ lâu

2.2.3. Vận hành mô hình

2.2.4. Lưu trữ và in ấn kết quả

Chương 3 - Kết luận và kiến nghị (5-7 trang)

3.1. Kết luận

3.2. Kiến nghị

Quay về xem danh sách đề tài được thực tập tại trường

Mọi vướng mắc, vui lòng nhập vào đường link này (Bấm vào đây). Vui lòng nói rõ bạn thuộc đề tài 1.

Để xem kết quả trả lời, vui lòng bấm vào đây (Kết quả sẽ được công bố theo ngày)

Hỗ trợ viên

0962880789 ok.minhselamduoc@gmail.com