kimchinam

Kết quả học tập của sinh viên các ngành trong khoa kinh tế - cơ sở Tp.Hồ Chí Minh, trường CĐ Công Thương Việt Nam

Kết quả học tập của sinh viên các ngành trong khoa kinh tế - cơ sở Tp.Hồ Chí Minh, trường CĐ Công Thương Việt Nam

Điểm quá trình - Điểm thi các lớp khoa Kinh tế

Các bạn muốn xem Điểm quá trình, điểm thi của các bạn sinh viên khoa kinh tế - cơ sở Tp.Hồ Chí Minh, trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam thì hãy bấm vào tên lớp:

 - CKT04.6A

 - CQD04.6A

 - CQD04.6B

 - CQD04.6C

 - CKT04.7A

 - CKT04.7B

 - CQD04.7A

 - CQD04.7B

 - CQD04.7C

 - CMD04.7A

 - CMT04.7A

 - CMT04.7B

Để phản ánh điểm sai, các bạn sẽ chuẩn bị căn cứ (bảng điểm ghi tay của giảng viên chấm bài đã gửi cho nội dung thi thực hành, hoặc điểm quá trình đã được công bố), chụp hình và gửi theo đường link phản ánh bên dưới đây. Lưu ý: Phải ghi rõ Họ và tên - Lớp để tiện tra cứu thông tin.

Bấm vào đây để phản ánh điểm sai: Phản ánh điểm sai

Hỗ trợ viên

0962880789 ok.minhselamduoc@gmail.com