kimchinam

Hạt giống K4 - 2020

Hoạt động Hạt giống 16-12-2023

Từ suy nghĩ: học không cào bằng, khắc phục mục tiêu sinh viên dở và giỏi có kết quả đào tạo như nhau. Như thế sinh viên giỏi sẽ không có cơ hội được tiếp cận những kiến thức chuyên sâu và nó là cội nguồn cho sự đi xuống của giáo dục. Nhóm này được thầy Hoàng Văn Thinh lập ra để giúp những em sinh viên có năng lực, có tinh thần tích cực tiếp cận những kiến thức, phong cách đầy mạnh mẽ, tích cực phù hợp với môi trường doanh nghiệp hiện đại.

Từ suy nghĩ: học không cào bằng, khắc phục mục tiêu sinh viên dở và giỏi có kết quả đào tạo như nhau. Như thế sinh viên giỏi sẽ không có cơ hội được tiếp cận những kiến thức chuyên sâu và nó là cội nguồn cho sự đi xuống của giáo dục. Nhóm này được thầy Hoàng Văn Thinh lập ra để giúp những em sinh viên có năng lực, có tinh thần tích cực tiếp cận những kiến thức, phong cách đầy mạnh mẽ, tích cực phù hợp với môi trường doanh nghiệp hiện đại.

Hạt giống K4 - 2020

Với giới hạn về mục tiêu cần đạt, Chương trình giới hạn quy mô số lượng sinh viên tham gia tối đa là 5 người/khóa. Cụ thể, sinh viên được vào nhóm phải đáp ứng đủ các nội dung:
 - Có tinh thần tích cực
 - Có nhu cầu phát triển bản thân
 - Có tư duy tốt
 - Vượt qua phỏng vấn

Riêng đối với khóa 4, hoạt động này chỉ mang tính chất trải nghiệm và chưa có tên gọi chính thức. Tên gọi chính thức là nhóm Hạt giống bắt đầu được sử dụng từ khóa 5 và thông dụng ở khóa 6 trở đi. 

Những thành viên tham gia:

- Mai Minh Kha - CQD50.4A

- Phạm Thị Tiếp - CQD50.4A

- Võ Thị Cẩm Tiên - CQD50.4A

Hoạt động tham gia:

 - Cải tạo Căn tin cơ sở 302A Vườn Lài

 - Tuyển sinh tại trường cấp 3 - Ninh Thuận

Hình ảnh kỉ niệm:

 

Hỗ trợ viên

0962880789 ok.minhselamduoc@gmail.com