kimchinam

Trong danh sách các đề tài được gợi ý trong bài viết Thông tin thực tập - Ngành kế toán, có tất cả 23 đề tài, tuy nhiên chỉ có 5 đề được áp dụng cho các bạn thực hiện tại trường gồm Đề tài số 1 Tổ chức Chứng từ điền vào chứng từ, sổ sách Đ

Tư vấn thực tập - Ngành kế toán 4-4

Trong danh sách các đề tài được gợi ý trong bài viết Thông tin thực tập - Ngành kế toán, có tất cả 23 đề tài, tuy nhiên chỉ có 5 đề được áp dụng cho các bạn thực hiện tại trường gồm:

Đề tài số 1: Tổ chức Chứng từ điền vào chứng từ, sổ sách

Đề tài số 6: Kế toán phân tích hàng tồn kho và thiết lập hệ thống 8 tiêu chí đặt hàng

Đề tài số 9: Kế toán phân tích hàng tồn kho và thiết lập hệ thông giám sát hạn sử dụng, lưu kho

Đề tài số 21: Xây dựng Quy trình kiểm kê tại doanh nghiệp

Đề tài số 23: Vận hành các mô hình Chấm công - Tính lương

Để hỗ trợ ra quyết định, thầy đã cài đường link vào tên từng đề tài, các bạn bấm vào sẽ có video mô tả đề tài và đề cương chi tiết cho đề tài. Sau khi tham khảo xong, bạn bấm vào đường link đăng kí đề tài (bấm vào đây)

Để xem kết quả đăng kí, các bạn bấm vào đây để xem. Lưu ý: dòng nào màu đỏ thì cần phải thay lại đề tài. Ô duyệt đề tài có chữ đạt hoặc có số thì được cho là được duyệt. Bạn có thể làm bài.

Lúc này, bạn di chuyển qua phần tư vấn thực tập - ngành kế toán, trả lời các câu hỏi để được tư vấn tự động cho nội dung đã có chỗ thực tập.

Chúc các bạn thành công

Quay về

 - Phân loại Đối tượng sinh viên thực tập

 - Tư vấn hỗ trợ tìm, lựa chọn nơi thực tập

Hỗ trợ viên

0962880789 ok.minhselamduoc@gmail.com