kimchinam

CÁC ĐƯỜNG LINK CẦN THỰC HIỆN

Hoạt động Doanh nghiệp ảo 10-10-2023

Có nhiều nhiệm vụ phải khai báo, nhiều người cần nhận được báo cáo. Tất cả các thành viên tham gia dự án có thể xem các tổng hợp đường link được sử dụng trong bài viết này

Có nhiều nhiệm vụ phải khai báo, nhiều người cần nhận được báo cáo. Tất cả các thành viên tham gia dự án có thể xem các tổng hợp đường link được sử dụng trong bài viết này

CÁC ĐƯỜNG LINK CẦN THỰC HIỆN

DANH SÁCH CÁC ĐƯỜNG LINK TƯƠNG TÁC TRONG DỰ ÁN

1. Để tiếp nhận Nhiệm vụ tuần từ Ban cố vấn, Giám đốc hoặc nhân sự được Giám đốc ủy quyền sẽ vào bấm vào đây để xác nhận ĐÃ NHẬN NHIỆM VỤ

2. Để các Bộ phận trong từng nhóm báo cáo tiến độ: nhận, làm việc đến đâu thì Giám đốc và người được Giám đốc chỉ định sẽ bấm vào đây để báo cáo Tiến độ làm việc. Cách thức thực hiện, chức năng xem hướng dẫn tại bài viết Quy trình làm việc tiêu chuẩn

3. Để phản hồi, đặt câu hỏi cho những vướng mắc, góp ý phát triển dự án. Tất cả thành viên tham gia dự án đều có thể bấm vào đây

4. Để xem kết quả báo cáo, các bạn sẽ bấm vào đây

5. Xem Hướng dẫn, phải hồi Hỏi - Đáp, các bạn bấm vào đây

6. Đánh giá chất lượng sinh viên

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4
Nhóm 5 Nhóm 6 Nhóm 7 Nhóm 8
Nhóm 9 Nhóm 10 Nhóm 11 Nhóm 12
Nhóm 13 Nhóm 14    
       

DANH SÁCH CÁC ĐƯỜNG LINK BÀI VIẾT CUNG CẤP THÔNG TIN TRONG DỰ ÁN

TÊN BÀI VIẾT Ý NGHĨA

GIỚI THIỆU DỰ ÁN DOANH NGHIỆP ẢO

Cung cấp thông tin chung về dự án như Ban Cố vấn, sinh viên tham gia, các quy định chung về dự án

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN DOANH NGHIỆP ẢO

- Cung cấp nhiệm vụ theo tuần để các doanh nghiệp thực hiện. Mỗi tuần một lần, vào thứ 2, Giám đốc các doanh nghiệp vào đây xem nhiệm vụ cần làm, xác nhận nhận nhiệm vụ (bấm vào đường link số 1) và tiến hành thực hiện theo quy trình làm việc tiêu chuẩn (bấm vào đường link số 2).

- Nhân sự được Giám đốc phân công có thể vào bài viết này để Báo cáo tiến độ, kết quả làm việc.

- Nhiệm vụ có hạn nộp bài là chậm nhất lúc 24h ngày chủ nhật hàng tuần (không ghi rõ hạn nộp bài cũng tự hiểu là 24h ngày chủ nhật). Những nhiệm vụ có thời hạn dài hơn, sẽ được thông báo cụ thể.

QUY TRÌNH LÀM VIỆC TIÊU CHUẨN

Cung cấp trình tự làm việc tiêu chuẩn, mang tính chất cơ bản phải có ở doanh nghiệp tiêu chuẩn.
CÁC ĐƯỜNG LINK CẦN THỰC HIỆN Tổng hợp các đường link cần tương tác giữa các doanh nghiệp và Ban cố vấn
HƯỚNG DẪN - HỎI ĐÁP Tổng hợp những hướng dẫn, hỏi đáp, kết quả đóng góp ý kiến sẽ được tổng hợp về đây (đường link số 5)

(Vẫn tiếp tục cập nhật thêm)

Hỗ trợ viên

0962880789 ok.minhselamduoc@gmail.com